Aanbod

Aanbod.

Voor de ondersteuning, begeleiding en ontwikkeling werken we met een basisaanbod waarbinnen een deelnemer functioneert. Het aanbod betreft een dagprogramma met daarbinnen activiteiten. De vaste begeleiders zijn continue aanwezig en doen mee in de activiteiten. Binnen het dagprogramma en de activiteiten wordt geanticipeerd op de zorgvraag van de deelnemer.