De begeleiders

Begeleiders en vrijwilligers.

NHS de Oldenhof werkt met zowel vaste begeleiders als vrijwilligers. Indien nodig worden externe deskundigen toegevoegd.

De begeleiders

De begeleiding is naast professioneel van nature betrokken op de doelgroep.
Respect, liefde voor het vak en betrokkenheid zijn onmisbare aspecten in de drive om goede en passende zorg te willen verlenen.

Ervaring.

De ervaring omvat:

  • Jongeren, volwassenen en ouderen
  • Observatie, begeleiding en behandeling
  • Groep en individueel
  • Therapeutische begeleiding en (paarden) coaching
  • Verzorging
  • Recreatie
  • Spel- en activiteitenbegeleiding

De vrijwilligers.

De vrijwilligers dragen vanuit hun betrokkenheid bij aan de begeleiding en de ontwikkeling van deelnemers en het dagprogramma van NHS de Oldenhof.

inzet