Jeugd

Jongeren

Jeugd tot 14 jaar

Toelating
Jongeren worden veelal naar ons doorverwezen via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), huisarts, instelling of ziekenhuis, deskundigen, onderwijsinstelling, alsmede op eigen initiatief of met een PGB.

Aanbod

– Dagbesteding deze wordt alleen wordt geboden in de combinatie groep- en individuele begeleiding dan wel sec individuele begeleiding.

De zorgboerderij staat open voor mensen vanaf ca 7 jaar, waarbij geldt dat de balans in de groepssamenstelling bepalend is voor de toelating. Kenmerkende problematieken zijn jeugdigen met:

 • met een stoornis, ASS, PDDnos, ADHD, Gedrag, Hechting, Persoonlijkheid.
 • met psychische, sociaal emotionele problematiek.
 • die Hoog Sensitief, HSP zijn.

Jongeren.

De zorg-/hulpvraag kan variëren met o.a

 • Zelfregie
 • Zelfredzaamheid
 • Zelfinzicht
 • Emotie herkenning en regulatie
 • Sociale integratie
 • Schoolgang
 • Ondersteunen bij het contact leggen/houden met leeftijdsgenoten.
 • Ondersteuning bij het organiseren van de vrijetijdsbesteding.
 • Helpen bij het zich houden aan regels en afspraken.
 • Stimuleren bij het ‘inslijpen’ van wenselijk gedrag.
 • Oefenen in de dagelijkse vaardigheden.

Invulling.

Een dag(deel) wordt ingevuld met diverse activiteiten. Uitvoeren van taken, sport, spel, ontspanning. Zie tabblad activiteiten onder de tab “Activiteiten“.

Kenmerken.

 • Kleine groep (max 2/3 kinderen)Bed, Box & Breakfast,vakantiehuisje, Loenen, Apeldoorn, Gelderland
 • Leeftijdsopbouw groep. 8 – 14 Jaar
 • Voldoende begeleiders
 • Gestructureerd programma.
 • Vaste begeleiders
 • Continue toezicht
 • Kennis en ervaring
 • Rustige omgeving.

Openingsdagen
Wij zijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Tot slot.

Jeugdigen komen graag bij ons en zijn welkom.
Wij hebben een prikkelarme omgeving, waarin vertrouwen, veiligheid en structuur wordt geboden.
Voor ons is dat de noodzakelijke basis om samen aan de ontwikkeling te kunnen gaan werken.

Voor jongeren die minder valide zijn is de zorgboerderij niet geschikt.