Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is de begeleiding van de deelnemer/cliënt op de locatie van deze.
Die locatie kan zijn het verzorg-/ woonadres, de stage-/leer-/werkplek of een andere locatie anders dan die waar de Oldenhof is gevestigd.

Bij ambulante begeleiding op het verzorg-/ woonadres gaat het om diverse aandachtsgebieden zoals: financiën, contacten met instanties, daginvulling, huisvesting.

In geval van ambulante begeleiding op stage-/leer-/werkplek gaat het om het begeleiden en steunen van deelnemer en werkgever zodat deze plek behouden kan worden en succesvol afgerond.