Groepsbegeleiding

lammetjeGroepsbegeleiding.

NHS De Oldenhof heeft de overtuiging dat het werken met kleine groepen ( max 5) een wezenlijke bijdrage levert aan het ervaren van veiligheid, vertrouwen en overzicht en in combinatie met een ruime bezetting aan betrokken en ervaren begeleiders een goede mogelijkheid biedt tot – verdere – ontwikkeling.

Een kleine groep is een kleine maatschappij. Ieder met zijn eigen mening, zijn eigen problemen, zijn eigen zorgen en verwachtingen. Een groepsproces is een leerproces. Luisteren naar anderen, jezelf profileren, je inleven in anderen, jezelf staande houden, begrip vragen voor jouw problemen en elkaar steunen etc.

In een omgeving waarin je je veilig en geaccepteerd voelt is een groepsproces van belang voor je eigen ontwikkeling en je bijdrage aan de ontwikkeling van anderen.

NHS De Oldenhof ondersteunt het groepsproces en anticipeert hierop in het programma en het aanbod.

Het ervarend leren zien wij als een prima middel om inzicht en ontwikkeling te bewerkstelligen. Het groepsproces is hiervan een onderdeel.

Groepsbegeleiding wordt alleen geboden in combinatie met toegekende uren voor individuele begeleiding.
Je krijgt veel persoonlijke en individuele aandacht. Daarom is de groep klein en zijn er meerdere begeleiders.