• Corona / Covid 19

Een wereldwijd verspreid virus noopt ons naar maatregelen. Deze maatregelen luiden als volgt:

  • We volgen de instructies van het RIVM en de verbijzonderingen hiervan zoals op gemeentelijk niveau ( Apeldoorn) worden vastgesteld.
  • De toegang wordt beperkt tot maximaal 6 personen
  • We hanteren de 1,5 meter richtlijn met betrekking tot onderlinge afstanden. Uitzondering is de onderlinge afstand tussen kinderen < 13 jaar. Hierbij geldt wel dat onnodig onderling lichamelijk contact niet is toegestaan.
  • In praktische zin zijn de handdoeken en vaatdoeken vervangen door papierenproducten. Is er extra aandacht voor hygiëne.
  • Eenieder heeft de instructie gehad om bij de door de overheid gestelde en ook in de media benoemde verschijnselen van het virus te volgen. O.a. bij verkoudheid niet komen en melden als er in de directe omgeving zieken zijn.