Doelgroep

Doelgroep.

Wij stellen geen hoge eisen. We willen wel graag dat je doet wat binnen je mogelijkheden ligt qua inzet en motivatie.
Ook het voorkomen van terugval kan al een ontwikkeling zijn.

In basis is iedereen met een zorg-/hulp-/ondersteuningsvraag welkom.
Dat is onze missie.

Wil je weten of wij de juiste mogelijkheden bieden die past bij je vraag.

Neem dan gerust contact op, maak een afspraak of overleg met de mensen van je instelling, de WMO of het CJG of je hulpverlener

Je kunt ook kijken onder het tabblad: doelgroep en Voor wie