Meldcode

Meldcode.

Huiselijk geweld en mishandeling vormen binnen onze maatschappij een ernstig probleem.
In verband daarmee geldt sinds 1 juli 2013 de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling .NHS De Oldenhof werkt met deze meldcode.
Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling helpt de meldcode ons om op een zorgvuldige manier te handelen en de juiste hulp in te zetten.

Meldpunten.

Advies – en Meldpunt Kindermishandeling (026-4424222)

Steunpunt Huiselijk Geweld (026-3894945)