Participatie en re-integratie

Participatie en re-integratie.

Tussen participatie/re-integratie en gezondheid bestaat een wederkerig verband. Gezondheid kan de participatie/re-integratie beïnvloeden en andersom.

Participatie kan op individueel niveau bijdragen aan het vergaren van een inkomen, het ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van het gevoel van eigenwaarde. Op maatschappelijk niveau kan deelname bijvoorbeeld leiden tot meer sociale cohesie en een grotere collectieve welvaart . Via een toename van sociale contacten wordt de sociale samenhang gestimuleerd . Hulp en ondersteuning als gevolg van die sociale contacten dragen daar verder aan bij.

Voor re-integratie geldt dat om redenen het arbeidsproces is verlaten en dat gewerkt wordt aan terugkeer in het arbeidsproces.

Bij NHS De Oldenhof werken we met 3 vormen van participatie:

 • Maatschappelijke participatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Onderwijsdeelname

 

Maatschappelijke participatie.

De aard en intensiviteit van een zorgvraag kunnen de maatschappelijke participatie van een deelnemer belemmeren. Daarom zal in de regel eerst aan de doelen als vastgesteld in het zorgplan gewerkt moeten worden om aan de hand van de status van de gerealiseerde ontwikkeling te gaan werken aan maatschappelijke participatie. Participatie kan breed en smal worden opgevat. Bij NHS De Oldenhof hanteren we de volgende 6 stappen naar maatschappelijke participatie:

 1. iets doen als voorbereiding voor de verbinding met anderen
 2. met anderen zijn
 3. interactie hebben met anderen zonder een specifieke activiteit te doen
 4. een activiteit met anderen doen om een gedeeld doel te bereiken
 5. anderen helpen
 6. bijdragen aan de maatschappij

 

Arbeidsparticipatie.

De aard en intensiviteit van een zorgvraag kunnen de arbeidsparticipatie van een deelnemer belemmeren. Daarom zal in de regel eerst aan de doelen als vastgesteld in het zorgplan gewerkt moeten worden om aan de hand van de status van de gerealiseerde ontwikkeling te gaan werken aan arbeidsparticipatie.

Bij NHS de Oldenhof ondersteunen we de volgende vormen van arbeidsparticipatie:

 1. Arbeidsproeverij. Via NHS De Oldenhof gaat een deelnemer een bepaalde tijd (uren, dagdelen/dagen) naar een extern bedrijf en werkt dan op een reguliere – aangepaste – werkplek.
 2. Stage: Een deelnemer draait een deelnemer een bepaalde tijd (uren, dagdelen/dagen) onder begeleiding van het externe mee samen met een werknemer van dat bedrijf.
 3. Sollicitatietraining, ondersteuning bij sollicitatie-activiteiten, ambulante ondersteuning op de werkplek,  periodieke evaluatie.

 

Onderwijsdeelname

Wij bieden trajecten aan voor – leerplichtige – jongeren die om redenen geen aansluiting hebben met een school of jongeren die belemmeringen hebben ten aanzien van de reguliere schoolgang en die toch leerplichtig zijn. Wij bieden trajecten aan gebaseerd op zelfinzicht, zelfredzaamheid, sociale interactie en ontwikkeling met als doel dat de deelnemers een afgewogen keus te kunnen maken ten aanzien van het vervolg na dat traject.