Partners en samenwerking

Partners en samenwerking.

NHS De Oldenhof heeft de samenwerking en de samenhang ten behoeve van de optimalisatie en de efficiency van de hulpverlening hoog in het vaandel staan. We staan open voor iedere vorm van samenwerking en zijn graag bereid hierin te investeren.

In geval er ook andere hulpverleners bij het zorg-/ondersteuningsplan zijn betrokken dan werken we graag samen. In geval van jeugdigen werken we ook graag samen met de betrokken onderwijsinstelling en in geval van re-integratie werken we graag samen met de werkgever/UWV.

Vanuit het ondernemerschap, de doorverwijzing en innovatie en ontwikkeling werkt NHS de Oldenhof reeds samen met:

  • Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
  • Pluryn
  • Jongeren Informatie Punt (JIP)
  • Autimaat
  • Het Gelre ziekenhuis
  • ROC Aventus.

 

Alleen ga je sneller en samen kom je verder.