Vertrouwenspersoon algemeen: Jeugd

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

De vertrouwenspersoon Jeugdhulp valt sinds 2015 onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de Zorgbelangorganisaties voeren de functie van vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

Contact
Heb je te maken met zorg voor de jeugd?

Wil je advies, heb je een vraag of een klacht?
De vertrouwenspersonen helpen je verder!
Bel naar het landelijke nummer van het AKJ,
088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Als je al contact hebt gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland/Utrecht, kun je ook bellen naar 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Kijk hier indien je contact wilt met een Vertrouwenspersoon over zorg en welzijn (niet Jeugdhulp)

Onafhankelijke hulp voor kind en ouder
De vertrouwenspersonen komen op voor jongeren én volwassenen die met zorg voor de jeugd te ­maken hebben. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht. Zorgbelang is ISO-gecertificeerd en werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
De dienstverlening is gratis.

Waarvoor kun je terecht bij de Vertrouwenspersonen?

  • Vertrouwenspersonen geven informatie als je vragen hebt over je rechten en plichten. Ze weten alles over de wetten en regels binnen de zorg voor jeugd.
  • De vertrouwenspersoon helpt je bij het bespreekbaar maken van onvrede met je hulpverlener. Of ondersteunt je bij het indienen van een klacht.
  • Ondersteun jij iemand die met zorg voor jeugd te maken heeft? Weet dan dat vertrouwenspersonen ook jou kunnen coachen en adviseren. Zo sta je een stuk sterker.
  • Ook pakken we jouw signalen op. Alle vragen en klachten worden anoniem geregistreerd en geanalyseerd. Deze bespreken we met de instellingen en gemeente. Daarbij dringen we aan op verbetering.

Meer weten over wat wij doen?
Kijk dan op www.dropjemening.nl