Volwassenen

Voor wie: Volwassenen.

Verwijzing.

Volwassenen komen bij ons via het WMO- loket van de gemeente. Je kunt zelf vooraf al een locatie kiezen waar je heen zou willen of via de gemeente krijg je de keus uit locaties. Ook met een PGB kun je via andere gemeentes bij ons komen.

Leeftijd

Leeftijd vinden we niet zo belangrijk. Het gaat er om in welke groep een volwassene het meest tot zijn recht komt en of de volwassene in de groep van dat moment past.

Doelgroep.

De doelgroep zijn mensen:

 • met een stoornis, ASS, PDDnos ADHD, Gedrag, Hechting,Persoonlijkheid
 • met psychische, sociaal emotionele problematiek.
 • met een licht verstandelijke beperking.
 • die Hoog Sensitief, HSP zijn.
 • waarvoor een re-integratietraject hen ondersteunt.
 • die behoefte hebben aan begeleiding naar zelfstandigheid.
 • individuen*

 

* Individuen.

Je hoeft geen patiënt/cliënt/deelnemer te zijn met een geëtiketteerd probleem. Het kan ons allen overkomen dat we – een periode – de balans kwijt zijn, verstoord zijn, ons gevoel niet meer begrijpen.

Als onze begeleiding daarbij een ondersteuning kan zijn dan ben je welkom en als het daarbij helpt als je even niet thuis, maar bij voorkeur tijdelijk hier/in de omgeving wil wonen dan vinden we daar samen een passende oplossing voor.

Met name voor deze groep mensen hebben wij – korte – trajecten, waarbij  intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht de pijlers zijn op weg naar het gewenste resultaat.

Zorgplan.

Aan de hand van de vraag maken we een zorgplan. Hierin staat het aanbod dat wij kunnen doen op basis van de zorgvraag.  Omdat wij streven naar ontwikkeling staan in het zorgplan ook de doelen.

Omstandigheden 

Hoe ziet de omgeving van een jongere die bij ons komt er uit:

 • Kleine groep (max 5/6 deelnemers)Bed, Box & Breakfast,vakantiehuisje, Loenen, Apeldoorn, Gelderland
 • Leeftijd. Niet van belang
 • Ruime bezetting aan begeleiders ( min 2)
 • Gestructureerd programma.
 • Vaste begeleiders
 • Continue toezicht
 • Kennis en ervaring personeel is HBO niveau.
 • Rustige omgeving. Boerderij met enkele dieren.

 

Rapportages.

Periodiek maken wij rapportages en bespreken die met ouders/verzorgers en indien mogelijk met de jeugdige deelnemer. De rapportages zijn een verslag van onze ervaringen en geven aan hoe we op weg zijn naar de gestelde doelen of dat doelen bijgesteld/toegevoegd moeten gaan worden.

Invulling.

Wij voeren ons aanbod uit in groepsverband en/of individueel.Het zorgbesluit van het CJG is hierbij leidend.Iedere jong volwassene kan rekenen op voldoende persoonlijke aandacht. Vandaar ook de ruime bezetting aan begeleiders. Een dag(deel) wordt ingevuld met diverse activiteiten. Zie tabblad activiteiten onder de tab “Aanbod“.