Tijdelijke opvang.

 

 

 

bak voor

 

Tijdelijke opvang.

Voor mensen (vanaf 18 jaar) die een korte periode uit de thuissituatie moeten/willen en daardoor escalatie kunnen voorkomen bieden wij tijdelijke opvang.

Het gaat hier niet om crisisopvang of een complexe/intensieve hulpvraag, maar het gaat om het er even uit zijn, het hebben van lucht en de zaken ordenen.

In principe gaan de mensen na hun verblijf terug naar huis. Wij bieden begeleiding in de weg terug naar huis of een andere passende oplossing.

Tijdens het verblijf krijgen de mensen persoonlijke aandacht. Wij maken tijd vrij voor het praten over de problemen en bespreken en begeleiden gezamenlijk de mogelijkheden om hier een goede/andere weg in te vinden.

Als het ondersteunend is dat overdag geparticipeerd wordt in simpele voorkomende werkzaamheden om aldus de gedachten even te verzetten dan is dat bespreekbaar.

Wij bieden een zeer rustige, veilige en prikkelarme plek.

De zorgboerderij is gelegen op het landgoed van Kasteel ter Horst in Loenen, ligt tegen de bosrand en heeft uitzicht over de weilanden. Bezoekers ervaren het als een rustgevende, vertrouwde plek met professionele begeleiding.

De ingrediënten om tot rust en bezinning te komen zijn zowel aanwezig middels de begeleiding als door de omgeving.

Wat nodig is om te komen is een indicatie vanuit de WMO of een PGB en een intakegesprek met ons.

Mensen kunnen maximaal 6 weken hier zijn, welke periode met 2 x 6 weken kan worden verlengd. Een en ander is afhankelijk van de situatie en de toewijzing vanuit de WMO of het toegekende via het PGB.

Denk er rustig over na, praat met een naaste en overleg met uw consulent bij de WMO.

Als u meer informatie wilt bel ons dan. Op de contactpagina staan de telefoonnummers.

 

Natural Horse Sense NHS Loenen