Jong volwassenen

Voor wie: Jong volwassen

Verwijzing.

Jong volwassenen komen bij ons via het WMO,  CJG -loket van de gemeente of via andere instanties. Je kunt zelf vooraf al een locatie kiezen waar je heen zou willen of je krijgt via de gemeente de keus uit locaties. Ook met een PGB kun je vanuit andere gemeentes bij ons komen.

Leeftijd.

Leeftijd ca 14-21 jaar. Het gaat er om in welke groep een jong volwassene het meest tot zijn recht komt en of de jong volwassene in de groep van dat moment past.

Doelgroep.

De doelgroep zijn mensen:

 • met een stoornis, ASS, PDDnos ADHD, Gedrag, Hechting, Persoonlijkheid
 • met psychische (trauma), sociaal emotionele problematiek.
 • die Hoog Sensitief, HSP zijn.
 • waarvoor een re-integratietraject hen ondersteunt.
 • die behoefte hebben aan begeleiding naar zelfstandigheid.
 • individuen*

* Individuen.

Je hoeft geen patiënt/cliënt/deelnemer te zijn met een geëtiketteerd probleem. Het kan ons allen overkomen dat we – een periode – de balans kwijt zijn, verstoord zijn, ons gevoel niet meer begrijpen.

Het is voor jongeren niet eenvoudig om in deze tijd goed overeind te blijven, jezelf te kunnen zijn en de wereld om je heen te kunnen begrijpen en toch je eigen weg te gaan.
Ontwikkelingen gaan snel, je omgeving voelt niet altijd veilig en vertrouwd en ook door pandamieen en maatregelen, oorlog en bedreiging kan je ontregelt raken.

Als onze begeleiding daarbij een ondersteuning kan zijn dan ben je welkom en als het daarbij helpt als je even niet thuis, maar bij voorkeur tijdelijk hier/in de omgeving wilt wonen dan vinden we daar samen een passende oplossing voor.

Met name voor deze groep mensen hebben wij – korte – trajecten, waarbij  intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht de pijlers zijn op weg naar het gewenste resultaat

Doelgroep extra.

Naast de doelgroep als beschreven onder “Voor wie” staan wij ook open voor jong volwassenen die om redenen geen aansluiting hebben met een school of jong volwassenen die belemmeringen hebben ten aanzien van de reguliere schoolgang en die toch leerplichtig zijn. Wij bieden trajecten aan gebaseerd op zelfinzicht, zelfredzaamheid, sociale interactie en ontwikkeling met als doel een goede – je iegen – keus te kunnen gaan maken ten aanzien van het vervolg na dat traject. Dat kan school zijn, cursus, werken etc,

Zorgplan.

Aan de hand van de vraag maken we een zorgplan. Hierin staat het aanbod dat wij kunnen doen op basis van de zorgvraag.  Omdat wij streven naar ontwikkeling staan in het zorgplan ook de doelen.

Omstandigheden 

Hoe ziet de omgeving van een jongere die bij ons komt er uit:

 • Kleine groep max 5/6 deelnemers)Bed, Box & Breakfast,vakantiehuisje, Loenen, Apeldoorn, Gelderland
 • Leeftijd 14-21 jaar
 • Voldoende begeleiders
 • gestructureerd programma.
 • Vaste begeleiders
 • Continue toezicht
 • Kennis en ervaring personeel is HBO niveau.
 • Rustige omgeving.

Rapportages.

Periodiek maken wij rapportages en bespreken die met ouders/verzorgers en indien mogelijk met de jeugdige deelnemer. De rapportages zijn een verslag van onze ervaringen en geven aan hoe we op weg zijn naar de gestelde doelen of dat doelen bijgesteld/toegevoegd moeten gaan worden.

Invulling.

Wij voeren ons aanbod uit in de combinatie van groepsverband en individueel.  Iedere jong volwassene kan rekenen op voldoende persoonlijke aandacht. Vandaar ook de ruime bezetting aan begeleiders. Een dag(deel) wordt ingevuld met diverse activiteiten. Zie tabblad activiteiten onder de tab “Activiteiten“.