Pricacystatement

                                     

Privacy Statement NHS De Oldenhof

 

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van NHS De Oldenhof. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. NHS De Oldenhof voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om zorg aan jou te kunnen leveren en onze zorgverlening aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. NHS De Oldenhof verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en declareren van onze zorgverlening;
  • Het (digitaal) verzenden van informatie;
  • Opslag van je persoonsgegevens in onze systemen, om de overeenkomst tussen jou of namens jou en NHS De Oldenhof te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de zorgverlening te verbeteren.

Artikel 3: Minderjarigen

NHS De Oldenhof levert ook zorg aan minderjarigen. In dat geval wordt aan ouders of verzorgers om toestemming gevraagd om persoonsgegevens vast te leggen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4: Beveiliging

Wanneer wij informatie moeten delen die jouw persoonsgegevens bevatten gebruiken wij een veilige verbinding. In ons privacy beleid staat dit verder uitgelegd. Het privacy beleid wordt verstrekt in het aanmeldingstraject.

 

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je zorgtraject bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. NHS De Oldenhof reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

 

Artikel 6: Delen met anderen

NHS De Oldenhof verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 7: Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Privacy Statement NHS De Oldenhof

 

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van NHS De Oldenhof. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. NHS De Oldenhof voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

 

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om zorg aan jou te kunnen leveren en onze zorgverlening aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. NHS De Oldenhof verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en declareren van onze zorgverlening;
  • Het (digitaal) verzenden van informatie;
  • Opslag van je persoonsgegevens in onze systemen, om de overeenkomst tussen jou of namens jou en NHS De Oldenhof te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de zorgverlening te verbeteren.

Artikel 3: Minderjarigen

NHS De Oldenhof levert ook zorg aan minderjarigen. In dat geval wordt aan ouders of verzorgers om toestemming gevraagd om persoonsgegevens vast te leggen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 4: Beveiliging

Wanneer wij informatie moeten delen die jouw persoonsgegevens bevatten gebruiken wij een veilige verbinding. In ons privacybeleid staat dit verder uitgelegd. Het privacybeleid wordt verstrekt in het aanmeldingstraject.

 

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je zorgtraject bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. NHS De Oldenhof reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

 

Artikel 6: Delen met anderen

NHS De Oldenhof verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 7: Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

 

Privacy Statement – versie 2023-01