Individuele begeleiding

Individuele begeleiding.

Individuele persoonlijke begeleiding is het 1 op 1 contact tussen een deelnemer en een begeleider. Dat heeft een geheel andere dynamiek dan het groep- en persoonlijke contact dat in de groepsbegeleiding plaatsvindt.

Het krijgen van individuele begeleiding is afhankelijk van het zorgbesluit van o.a. het CJG en de WMO.

Bij individuele begeleiding werk je samen met een vaste begeleider.

De exclusiviteit van de aandacht, het in vertrouwen delen, een specifiek persoonlijk probleem, het niet kunnen functioneren in een groep en andere redenen voor de noodzaak van individuele begeleiding zijn o.a. de argumenten waarvoor individuele begeleiding ingezet kan worden.

Dankzij de ruime bezetting aan begeleiders en de expertise kan individuele en ambulante begeleiding worden geboden. Net als bij de groepsbegeleiding wordt de individuele begeleiding en de doelen hierbij beschreven in een zorgplan en worden hierop geënte rapportages gemaakt. Indien noodzakelijk kan de inzet van deskundigen – psycholoog, ortho-pedagoog etc – toegevoegd worden.

In geval van volwassenen bij dagbesteding wordt de individuele begeleiding geagendeerd en in overeenstemming met het toegekende volume gepland.

In geval van jeugdigen wordt de individuele begeleiding niet geagendeerd maar wordt op natuurlijke wijze ingebet in een activteit samen met een begeleider. De ervaring leert dat gaan zitten en moeten praten eerder blokkeert dan dat het opening biedt. Door samen op te trekken ontstaat er meer basis voor contact en uitwisseling en wordt aldus aan de doelen/problematiek gewerkt.