logo

Kinderen

Jongeren

Vanaf 01 januari 2021 zijn wij op zaterdag gesloten voor dagbesteding

Voor wie: Kinderen.

Verwijzing.

Jongeren worden veelal naar ons doorverwezen via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), instelling of ziekenhuis, deskundigen, onderwijsinstelling, alsmede op eigen initiatief.

Leeftijd.

De jongeren die bij ons komen variëren in leeftijd van ca 7-14 jaar, met name op de woensdagmiddag en de zaterdag. In gevallen bezoeken jongeren – tijdelijk – geen school en kunnen ze ook op andere dagen komen. Overigens vinden we leeftijd niet zo belangrijk het gaat er om in welke groep een jongere het meest tot zijn recht komt en of de jongere in de groep van dat moment past.

 

Zorgplan.

Aan de hand van de vraag maken we een zorgplan. Hierin staat het aanbod dat wij kunnen doen op basis van de zorgvraag. Omdat wij streven naar ontwikkeling staan in het zorgplan ook de doelen.

Rapportages.

Periodiek maken wij rapportages en bespreken die met ouders/verzorgers en indien mogelijk met de jeugdige deelnemer. De rapportages zijn een verslag van onze ervaringen en geven aan hoe we op weg zijn naar de gestelde doelen of dat doelen bijgesteld/toegevoegd moeten gaan worden.

Doelgroep.

De zorgboerderij staat open voor mensen vanaf 7 jaar, waarbij geldt dat de balans in de groepssamenstelling bepalend is voor de toelating. Kenmerkende problematieken zijn mensen met:

 • met een stoornis, ASS, PDDnos, ADHD, Gedrag, Hechting, Persoonlijkheid.
 • met psychische, sociaal emotionele problematiek.
 • die Hoog Sensitief, HSP zijn.

 

Jongeren.

De zorg-/hulpvraag kan variëren met o.a

 • Zelfregie
 • Zelfredzaamheid
 • Zelfinzicht
 • Sociale integratie
 • Maatschappelijke participatie
 • Schoolgang
 • Ondersteunen bij het contact leggen/houden met leeftijdsgenoten.
 • Ondersteuning bij het organiseren van de vrijetijdsbesteding.
 • Helpen bij het zich houden aan regels en afspraken.
 • Stimuleren bij het ‘inslijpen’ van wenselijk gedrag.
 • Oefenen in de dagelijkse vaardigheden.

 

Invulling.

Wij voeren ons aanbod uit in de combinatie van groepsverband en individueel.
Ieder kind kan rekenen op voldoende persoonlijke aandacht. Vandaar ook de ruime bezetting aan begeleiders.

Een dag(deel) wordt ingevuld met diverse activiteiten. Uitvoeren van taken, sport, spel, ontspanning. Zie tabblad activiteiten onder de tab “Aanbod“.

Dagkenmerken.

 • Kleine groep (max 5/6 kinderen)Bed, Box & Breakfast,vakantiehuisje, Loenen, Apeldoorn, Gelderland
 • Leeftijdsopbouw groep. 8 – 13 Jaar
 • Kenmerken leeftijdsgenoten: Stoornissen o.a. ASS gerelateerd, gedrag, hechting.
 • Ruime bezetting aan begeleiders ( min 3)
 • Gestructureerd programma.
 • Het programma is vooraf bekend en kent vaste tijdstippen.
 • Vaste begeleiders
 • Continue toezicht
 • Kennis en ervaring personeel is HBO niveau.
 • Rustige omgeving.

 

Tot slot.

Kinderen komen graag bij ons en zijn welkom.
Wij hebben een prikkelarme omgeving, waarin vertrouwen, veiligheid en structuur wordt geboden.
Voor ons is dat de noodzakelijke basis om samen aan de ontwikkeling te kunnen gaan werken.