Missie en visie

Missie.
NHS De Oldenhof heeft de missie het recht van zelfregie en zelfredzaamheid te realiseren voor personen met een – grote- afstand tot de maatschappij en de reguliere participatie daarin. NHS De Oldenhof biedt hen de mogelijkheid om middels groepsbegeleiding in de vorm van dagbesteding en/of individuele begeleiding te komen tot inzicht, hanteerbaarheid en ontwikkeling met de mogelijkheid tot doorstroming naar het normaal economisch en maatschappelijk circuit.
NHS De Oldenhof ondersteunt personen met een – grote – afstand tot de arbeidsmarkt bij het opbouwen van een menswaardig bestaan door het bieden van een aangepaste omgeving & begeleiding.

Visie.
NHS De Oldenhof streeft naar het voeren van een beleid ten aanzien van de doelgroep waarbij de mogelijkheid van persoonlijke ontwikkeling als maatschappelijke en sociale integratie als veiligheid, gezondheid en welzijn bij de uitvoering van het werk centraal staat.

Daarom streeft NHS De Oldenhof naar optimale kwaliteit, efficiëntie en betrokkenheid van zowel de individuele doelgroep als de organisatie.

Beide, het welzijn van de doelgroep & medewerker en het welslagen van de organisatie, veronderstellen een optimaal functioneren van alle personen binnen NHS De Oldenhof én alle geledingen van de organisatie.
NHS De Oldenhof wil daarom een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar verbetering om op deze manier een toonaangevende organisatie te worden binnen de sector en de omgeving.