logo

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure.

 

Klachten kunnen via diverse wegen worden geuit/ingebracht.

   1. Via de zorgverlener. Als u een klacht heeft bespreek deze dan eerst met uw zorgverlener zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een gesprek kan het probleem oplossen.
   2. Via de vertrouwenspersoon. Is uw klacht na een gesprek met de zorgverlener niet opgelost? Of wilt u uw klacht niet rechtstreeks inbrengen, maar heeft u de voorkeur voor het gebruik van de vertrouwenspersoon. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon.
   3. Klacht via klachtencommissie.  U kunt ook met uw klacht naar een klachtencommissie stappen. De commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak. Een zorginstelling kan op grond van de uitspraak eventueel maatregelen nemen. Een zorginstelling is niet verplicht de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen.
   4. Klacht via Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.  Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor degezondheidszorg .
   5. Klacht via Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Het meldpunt lost uw klacht niet voor u op, maar helpt u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen en beantwoorden zij uw vragen. Ook geven zij u praktische tips.